DL núm. 80 - Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari. Compareixences i Sessions informatives