DL núm. 80 - Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari. Comunitats Autònomes