DL núm. 80 - Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari. Sol·licitud d'informació i documentació