Aquest òrgan està dissolt per finiment de la legislatura.

Quan la legislatura ha acabat o quan la cambra ha estat dissolta, les funcions que té encomanades són complertes per la Diputació Permanent. Vegeu-ne la composició.

En els períodes entre legislatures, fins a la propera sessió constitutiva del Parlament, es mostra la composició a data de tancament de la legislatura anterior.


I. Sra. Dolors Camats i Luis

Filiació

Fotografia de Dolors Camats i Luis
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Portaveu. Alta: 18.12.2012, BOPC, 1. Baixa: 04.08.2015.

Membre de la legislatura:

X (2012-2015), IX (2010-2012), VIII (2006-2010), VII (2003-2006),

Càrrecs parlamentaris

Més informació

Dades personals - biografia (Dades a tancament de legislatura)

Naixement i residència

Barcelona, 1971.


Formació i activitat professional

Té estudis en ciències polítiques.


Trajectòria política i institucional

Ha estat la portaveu del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa del Parlament de Catalunya (2008-2012). Va ser ponent de la Llei d'educació i de la Llei del Consell de Cultura de les Arts, entre altres.

Diputada de la VII, la VIII i la IX legislatures (2003-2012).


Activitat cívica i cultural

Ha participat activament en el moviment associatiu juvenil a Catalunya i en l'àmbit europeu. Ha treballat en el tercer sector i en projectes de cooperació i solidaritat en diverses organitzacions. Va ser fundadora presidenta de l'associació Recursos d'Animació Intercultural (RAI). Va participar activament al Bureau del Fòrum Europeu de la Joventut (1997-1999) i va ser presidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (2000-2001).