H. Sr. Josep Rull i Andreu

V legislatura (5 de desembre de 1995 - 24 d'agost de 1999)

Filiació

Fotografia de Josep Rull i Andreu

Dades electorals

Circumscripció:
Circumscripció electoral de Barcelona 

Adscripció

Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 23.09.1997, BOPC, 204. Baixa: 24.08.1999.

Càrrecs parlamentaris

Més informació