Excm. Sr. Xavier García Albiol

Filiació

Fotografia de Xavier García Albiol
Llista Electoral:
Partit Popular / Partido Popular 
Partit Polític:
Partit Popular / Partido Popular 
Grup parlamentari:

Grup Mixt. Membre. Alta: 29.01.2018. Baixa: 31.01.2019.

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Representant. Alta: 29.01.2018, BOPC, 8. Baixa: 31.01.2019, BOPC, 252.

Membre de la legislatura:

XII (2018-2020), XI (2015-2017),

Càrrecs parlamentaris

Més informació