Excm. Sr. Xavier García Albiol

Filiació

Fotografia de Xavier García Albiol
Llista Electoral:
Partit Popular / Partido Popular 
Partit Polític:
Partit Popular / Partido Popular 
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. President. Alta: 05.11.2015, BOPC, 6. Baixa: 17.01.2018.

Membre de la legislatura:

XII (2018-2020), XI (2015-2017),

Càrrecs parlamentaris

Més informació