Excm. Sr. Xavier García Albiol

XI legislatura (26 d'octubre de 2015 - 28 d'octubre de 2017)

Filiació

Fotografia de Xavier García Albiol

Dades electorals

Llista Electoral:
Partit Popular / Partido Popular 
Circumscripció:
Circumscripció electoral de Barcelona 
Partit Polític:
Partit Popular / Partido Popular 

Adscripció

Grup parlamentari:

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. President. Alta: 05.11.2015, BOPC, 6. Baixa: 17.01.2018.

Càrrecs parlamentaris

Més informació