Sr. Josep Vendrell Gardeñes

Filiació

Fotografia de Josep Vendrell Gardeñes
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Membre. Alta: 18.12.2012, BOPC, 1. Baixa: 26.10.2015.

Membre de la legislatura:

X (2012-2015), IX (2010-2012),

Càrrecs parlamentaris

Més informació