Sr. Josep Vendrell Gardeñes

Filiació

Fotografia de Josep Vendrell Gardeñes
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Membre. Alta: 13.12.2011, BOPC, 206. Baixa: 17.12.2012.

Membre de la legislatura:

X (2012-2015), IX (2010-2012),

Càrrecs parlamentaris

Més informació