I. Sra. M. Mercè Jou i Torras

Filiació

Fotografia de M. Mercè Jou i Torras
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 18.12.2012, BOPC, 1. Baixa: 31.07.2013, BOPC, 141. Portaveu adjunta. Alta: 31.07.2013, BOPC, 141. Baixa: 07.07.2015, BOPC, 625. Membre. Alta: 07.07.2015, BOPC, 625. Baixa: 04.08.2015.

Membre de la legislatura:

X (2012-2015), IX (2010-2012),

Càrrecs parlamentaris

Més informació