I. Sra. Hortènsia Grau Juan

Filiació

Fotografia de Hortènsia Grau Juan
Llista Electoral:
Catalunya Sí Que es Pot 
Partit Polític:
Catalunya Sí Que es Pot 
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Membre. Alta: 18.12.2012, BOPC, 1. Baixa: 04.08.2015.

Membre de la legislatura:

XI (2015-2017), X (2012-2015), IX (2010-2012),

Càrrecs parlamentaris

Més informació