I. Sra. Eva Granados Galiano

XI legislatura (26 d'octubre de 2015 - 28 d'octubre de 2017)

Filiació

Fotografia de Eva Granados Galiano

Dades electorals

Circumscripció:
Circumscripció electoral de Barcelona 

Adscripció

Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialista. Portaveu. Alta: 26.10.2015, BOPC, 3. Baixa: 17.01.2018.

Càrrecs parlamentaris

Més informació