Historial de la composició: Junta de Portaveus

XI legislatura (26 d'octubre de 2015 - 28 d'octubre de 2017)

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent
 • Sra. Anna Gabriel i Sabaté

  Portaveu

  Alta: 27/10/2015 (BOPC, 9)

  Baixa: 28/10/2017

 • Sr. Albert Botran i Pahissa

  Portaveu adjunt

  Alta: 29/08/2017 (BOPC, 502)

  Substitueix a: Sra. Eulàlia Reguant i Cura

  Baixa: 28/10/2017

 • Sra. Eulàlia Reguant i Cura

  Portaveu adjunta

  Alta: 14/01/2016 (BOPC, 37)

  Substitueix a: Sr. Benet Salellas i Vilar

  Baixa: 29/08/2017 (BOPC, 502)

  Substituït/ïda per: Sr. Albert Botran i Pahissa

 • Sr. Benet Salellas i Vilar

  Portaveu adjunt

  Alta: 27/10/2015 (BOPC, 3)

  Baixa: 14/01/2016 (BOPC, 37)

  Substituït/ïda per: Sra. Eulàlia Reguant i Cura

Grup Parlamentari de Ciutadans