I. Sra. Montserrat Capdevila Tatché

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

Filiació

Fotografia de Montserrat Capdevila Tatché

Dades electorals

Circumscripció:
 

Adscripció

Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialista. Membre. Alta: 17.12.2012, BOPC, 1. Baixa: 23.01.2014, BOPC, 252. Portaveu adjunta. Alta: 23.01.2014, BOPC, 252. Baixa: 20.05.2014, BOPC, 324. Membre. Alta: 20.05.2014. Baixa: 04.08.2015.

Càrrecs parlamentaris

Més informació