Aquest òrgan està dissolt per finiment de la legislatura.

Quan la legislatura ha acabat o quan la cambra ha estat dissolta, les funcions que té encomanades són complertes per la Diputació Permanent. Vegeu-ne la composició.

En els períodes entre legislatures, fins a la propera sessió constitutiva del Parlament, es mostra la composició a data de tancament de la legislatura anterior.


I. Sr. Xavier Sabaté i Ibarz

Filiació

Fotografia de Xavier Sabaté i Ibarz
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 22.11.2006, BOPC, 3. Baixa: 04.01.2007, BOPC, 18.

Membre de la legislatura:

X (2012-2015), IX (2010-2012), VIII (2006-2010),

Càrrecs parlamentaris

Més informació