I. Sr. Xavier Sabaté i Ibarz

Filiació

Fotografia de Xavier Sabaté i Ibarz
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialista. Membre. Alta: 17.12.2012, BOPC, 1. Baixa: 04.08.2015.

Membre de la legislatura:

X (2012-2015), IX (2010-2012), VIII (2006-2010),

Càrrecs parlamentaris

Més informació