Fotografies dels diputats i diputades: Diputació Permanent

Cerca de diputat/ada

Circumscripció electoral de Barcelona

Grup Parlamentari de Ciutadans

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

Grup Parlamentari Republicà

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

Grup Mixt

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

Grup Parlamentari Republicà

Grup Parlamentari de Ciutadans

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya