Agenda parlamentària

Gener de 2017

Divendres, 13

10:00h

Ponència: Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 11/01/2017)

Dilluns, 16

10:00h

Ponència: Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 12/01/2017)

11:00h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió específica

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 09/01/2017)

15:30h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió específica

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 09/01/2017)

Dimarts, 17

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 13/01/2017)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 13/01/2017)

14:55h

Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 13/01/2017)

15:00h

Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Sessió específica

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 09/01/2017)

Dijous, 19

17:00h

Comissió d'Afers Socials i Famílies

Sessió específica

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 09/01/2017)

Divendres, 20

11:00h

Ponència: Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 18/01/2017)

Dimarts, 24

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 20/01/2017)

10:00h

Ponència: Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; de creació de l'impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d'elements radiotòxics; de l'impost sobre begudes ensucrades envasades; de l'impost sobre grans establiments comercials, i de l'impost sobre les estades en establiments turístics

Sessió constitutiva

Sala 3

(Aparició al web: 19/01/2017)

10:30h

Comissió de Peticions

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/01/2017)

15:00h

Grup de Treball sobre la Creació d'una Banca Pública Catalana

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 18/01/2017)

Dimecres, 25

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 20/01/2017)

Dijous, 26

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 25/01/2017)

13:30h

Ponència: Projecte de llei del canvi climàtic

Sessió ordinària. En acabar la sessió plenària del matí

Sala 2

(Aparició al web: 25/01/2017)

Divendres, 27

10:00h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 24/01/2017)

Dilluns, 30

15:00h

Ponència: Projecte de llei del canvi climàtic

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 27/01/2017)

Dimarts, 31

10:00h

Mesa ampliada

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 27/01/2017)

10:15h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 27/01/2017)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 27/01/2017)

12:00h

Comissió de l'Estatut dels Diputats

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 27/01/2017)

15:00h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 25/01/2017)

15:00h

Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 27/01/2017)

15:00h

Grup de Treball sobre el Règim d'Aïllament dels Departaments Especials de Règim Tancat

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 27/01/2017)

15:30h

Ponència: Proposició de llei de regulació dels règims d'inelegibilitat i d'incompatibilitats i dels conflictes d'interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 9

(Aparició al web: 27/01/2017)