Ponència: Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya

Dia:
Dilluns, 16 de gener de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de Daniel Raya Demidoff, president de l'Associació de Tècnics en Informàtica, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 353-00247/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença

 • 2

  Compareixença en ponència d'Àngel Bahamontes, president de l'Associació Nacional de Perits Judicials Informàtics i advocat, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 353-00248/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença

 • 3

  Compareixença en ponència de Nacho Alamillo Domingo, expert en identitat digital i signatura electrònica, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 353-00253/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença

 • 4

  Compareixença en ponència de Xavier Gatius Garriga, director general del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 353-00254/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença