Agenda parlamentària

Octubre de 2019

Dimarts, 1

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 27/09/2019)

11:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 27/09/2019)

Dimecres, 2

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 30/09/2019)

10:00h

Comissió de Territori

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 27/09/2019)

10:00h

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 30/09/2019)

15:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 30/09/2019)

15:00h

Comissió de Cultura

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe

(Aparició al web: 30/09/2019)

15:00h

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 27/09/2019)

Dijous, 3

10:00h

Comissió de Justícia

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 30/09/2019)

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 30/09/2019)

15:00h

Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 30/09/2019)

15:00h

Comissió d'Empresa i Coneixement

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 27/09/2019)

15:00h

Ponència: Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 01/10/2019)

Divendres, 4

10:00h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 01/10/2019)

15:00h

Ponència conjunta: Proposta de reforma del Reglament del Parlament

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 03/10/2019)

Dilluns, 7

10:00h

Ple del Parlament

Sessió específica

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 01/10/2019)

13:00h

Grup de Treball sobre Eutanàsia i Suïcidi Assistit

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

Dimarts, 8

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 04/10/2019)

11:00h

Ponència: Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 02/10/2019)

15:00h

Comissió d'Educació

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 03/10/2019)

15:00h

Comissió d'Igualtat de les Persones

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 04/10/2019)

Dimecres, 9

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 04/10/2019)

Dijous, 10

09:01h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 09/10/2019)

13:00h

Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe

(Aparició al web: 08/10/2019)

18:00h

Grup de Treball sobre Eutanàsia i Suïcidi Assistit

Sessió constitutiva. En acabar la sessió plenària de la tarda

Sala 2

(Aparició al web: 10/10/2019)

Dilluns, 14

11:00h

Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

13:00h

Grup de Treball sobre Eutanàsia i Suïcidi Assistit

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

15:00h

Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

15:00h

Comissió del Síndic de Greuges

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

16:00h

Ponència: Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

16:00h

Ponència: Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

Dimarts, 15

10:30h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 11/10/2019)

11:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 11/10/2019)

12:00h

Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 15/10/2019)

15:00h

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

15:00h

Comissió de la Infància

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

Dimecres, 16

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 11/10/2019)

10:00h

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

15:00h

Comissió d'Economia i Hisenda

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

15:00h

Comissió d'Interior

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

Dijous, 17

10:00h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 15/10/2019)

15:30h

Comissió d'Empresa i Coneixement

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 15/10/2019)

Dilluns, 21

16:00h

Ponència: Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 16/10/2019)

Dimarts, 22

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 17/10/2019)

15:00h

Comissió d'Educació

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 17/10/2019)

15:00h

Comissió de Polítiques de Joventut

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 18/10/2019)

Dimecres, 23

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 17/10/2019)

13:00h

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe

(Aparició al web: 22/10/2019)

Dijous, 24

09:03h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 23/10/2019)

14:00h

Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 21/10/2019)

Dilluns, 28

10:00h

Ponència: Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 23/10/2019)

14:30h

Ponència: PL de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 21/10/2019)

Dimarts, 29

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 25/10/2019)

11:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 25/10/2019)

11:45h

Ponència: Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 25/10/2019)

12:30h

Ponència: Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 25/10/2019)

15:00h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 25/10/2019)

Dimecres, 30

10:00h

Comissió de Territori

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 25/10/2019)

10:00h

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 23/10/2019)

10:05h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària (continuació)

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 25/10/2019)

15:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 25/10/2019)

15:00h

Comissió de Cultura

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 25/10/2019)

15:00h

Intergrup per Palestina

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 28/10/2019)

Dijous, 31

10:00h

Comissió de Justícia

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 28/10/2019)

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 21/10/2019)

11:00h

Ponència: Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 30/10/2019)

13:00h

Ponència: Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 29/10/2019)