Ple del Parlament

Dia:
Dijous, 17 d'octubre de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a informar sobre els darrers esdeveniments de l'actualitat política i judicial (Tram. 350-00011/12)

    President de la Generalitat

    Substanciació.