Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 16 d'octubre de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades davant la Comissió d'Afers Institucionals per a presentar la memòria corresponent al 2017 (Tram. 359-00001/12)

  Maria Àngels Barbarà i Fondevila, Directora

  Sessió informativa.

 • 2

  Compareixença de la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades davant la Comissió d'Afers Institucionals per a presentar la memòria corresponent al 2018 (Tram. 359-00016/12)

  Maria Àngels Barbarà i Fondevila, Directora

  Sessió informativa o compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre la commemoració de la vaga de La Canadenca (Tram. 250-00764/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 309, 29)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'adscripció de l'Oficina pels Drets Civils i Polítics al Síndic de Greuges (Tram. 250-00775/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 320, 58; esmenes: BOPC, 346, 4)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la retirada de la Creu de Sant Jordi a Núria de Gispert (Tram. 250-00796/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 330, 12)

 • 6

  Sol·licitud de compareixença del secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè valori la candidatura Barcelona-Pirineus 2026-2030 als Jocs Olímpics d'Hivern i presenti la valoració oficial dels Jocs Mediterranis celebrats a Tarragona (Tram. 356-00580/12)

  Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Proposta de resolució sobre la televisió digital terrestre (Tram. 250-00819/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 343, 30)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la política comunicativa del Govern (Tram. 250-00847/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 370, 7)