Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 17 d'octubre de 2019
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la dimensió de les empreses (Tram. 250-00900/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 388, 86)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'establiment d'un pla de futur per al sector del salvament aquàtic (Tram. 250-00925/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 406, 13)

 • 3

  Proposta de resolució sobre les accions necessàries per a lluitar contra la pobresa energètica (Tram. 250-00945/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 406, 35; esmenes: BOPC, 437, 25)

 • 4

  Sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Coneixement amb la consellera d'Empresa i Coneixement sobre les actuacions per a facilitar un procés electoral amb garanties a la Cambra de Comerç de Barcelona i sobre les accions anunciades per la presidència de la Cambra (Tram. 355-00085/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Sessió informativa.

 • 5

  Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió:

  • 5.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals s'ha retirat del decret de preus una bonificació en els graus d'enginyeria (Tram. 311-00643/12)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 190, 120)

  • 5.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual no s'ha informat els col·lectius afectats de l'increment de les taxes universitàries en els graus d'enginyeria (Tram. 311-00644/12)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 190, 120)

  • 5.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la forma de començar les classes d'un professor de la Universitat Politècnica de Catalunya (Tram. 311-01055/12)

   Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 395, 54)

  • 5.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per a nomenar Joana Ortega i Alemany assessora en projectes transversals del Departament d'Empresa i Coneixement (Tram. 311-01018/12)

   Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans; María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 359, 67)

  • 5.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les funcions de l'assessora en projectes transversals del Departament d'Empresa i Coneixement (Tram. 311-01019/12)

   Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans; María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 359, 67)

  • 5.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les condicions laborals de l'assessora en projectes transversals del Departament d'Empresa i Coneixement (Tram. 311-01020/12)

   Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans; María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 359, 68)

  • 5.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons del nomenament de Joana Ortega i Alemany com a assessora de la consellera d'Empresa i Coneixement (Tram. 311-01089/12)

   Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 423, 15)

  • 5.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'objectiu del nomenament Joana Ortega i Alemany com a assessora de la consellera d'Empresa i Coneixement (Tram. 311-01090/12)

   Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 423, 15)

  • 5.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les funcions de Joana Ortega i Alemany com a assessora de la consellera d'Empresa i Coneixement (Tram. 311-01091/12)

   Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 423, 16)

  • 5.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la justificació del nomenament de Joana Ortega i Alemany com a assessora de la consellera d'Empresa i Coneixement (Tram. 311-01092/12)

   Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 423, 16)

  • 5.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la categoria salarial assignada a Joana Ortega i Alemany com a assessora de la consellera d'Empresa i Coneixement (Tram. 311-01093/12)

   Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 423, 17)

  • 5.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la categoria salarial i les funcions dels assessors de la consellera d'Empresa i Coneixement (Tram. 311-01094/12)

   Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 423, 17)

  • 5.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el posicionament de la consellera d'Empresa i Coneixement arran de les declaracions del president de la Cambra de Comerç de Barcelona respecte a la tornada de les empreses que van canviar la seu social (Tram. 311-01060/12)

   Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 401, 28)

  • 5.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a evitar que la Cambra de Comerç de Barcelona fomenti accions de boicot comercial (Tram. 311-01062/12)

   Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 401, 29)

  • 5.15

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet que l.òrgan de govern de la Cambra de Comerç de Barcelona doni suport a una campanya de boicot a diverses empreses catalanes (Tram. 311-01068/12)

   Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 401, 32)

  • 5.16

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual es va imposar sense consens el vot electrònic en les eleccions a les cambres de comerç (Tram. 311-01063/12)

   Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 401, 29)

  • 5.17

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual es va imposar el vot electrònic en les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona (Tram. 311-01064/12)

   Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 401, 30)

  • 5.18

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els requeriments a la empresa encarregada del sistema de vot emprat en les eleccions a les cambres de comerç arran de les denúncies d'irregularitats (Tram. 311-01065/12)

   Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 401, 30)

  • 5.19

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes arran de les denúncies d'irregularitats en les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona (Tram. 311-01066/12)

   Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 401, 31)

  • 5.20

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el sotmetiment de la Cambra de Comerç de Barcelona a l'Assemblea Nacional Catalana (Tram. 311-01067/12)

   Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 401, 31)

  • 5.21

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el posicionament de la consellera d'Empresa i Coneixement davant l'anunci d'un acord amb l'Assemblea Nacional Catalana, que reclama la via unilateral tot i el perjudici que podria causar a les empreses catalanes (Tram. 311-01078/12)

   Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 401, 32)

  • 5.22

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si la consellera d'Empresa i Coneixement dona suport a una declaració unilateral d'independència com a resposta a una eventual sentència condemnatòria contra els polítics acusats de rebel·lió i altres delictes (Tram. 311-01061/12)

   Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 401, 28)

 • 6

  Constatació de manca de quòrum (article 91.1 del Reglament del Parlament)