Agenda parlamentària

Desembre de 2013

Dilluns, 2

09:00h

Comissió d'Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l'Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 23/10/2013)

16:00h

Comissió d'Empresa i Ocupació

Sessió específica

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 21/11/2013)

Dimarts, 3

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 29/11/2013)

Dimecres, 4

09:30h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 28/11/2013)

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 29/11/2013)

14:30h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 04/12/2013)

Dijous, 5

08:59h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 04/12/2013)

13:00h

Comissió de Peticions

Sessió ordinària. En acabar la reuni?l mat?e la sessi?en?a

Sala 4

(Aparició al web: 04/12/2013)

Dimarts, 10

10:00h

Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 04/12/2013)

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 05/12/2013)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 05/12/2013)

15:30h

Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió ordinària

Sala 10

Emissió en directe

(Aparició al web: 05/12/2013)

16:00h

Comissió d'Estudi del Dret a Decidir

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 04/12/2013)

Dimecres, 11

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 04/12/2013)

10:00h

Comissió d'Empresa i Ocupació

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 05/12/2013)

10:00h

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 05/12/2013)

16:00h

Comissió d'Igualtat de les Persones

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 05/12/2013)

16:30h

Comissió de Polítiques de Joventut

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 05/12/2013)

Dijous, 12

10:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 05/12/2013)

10:00h

Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 04/12/2013)

12:00h

Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe

(Aparició al web: 11/12/2013)

16:00h

Comissió d'Ensenyament i Universitats

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 05/12/2013)

16:00h

Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 05/12/2013)

16:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 10

Emissió en directe

(Aparició al web: 09/12/2013)

Divendres, 13

10:00h

Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 03/12/2013)

10:00h

Ponència conjunta: Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 10/12/2013)

12:00h

Ponència: Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana

(Desconvocat/ada: 09/12/2015)

Dimarts, 17

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 13/12/2013)

13:30h

Comissió de l'Estatut dels Diputats

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 13/12/2013)

16:00h

Ponència: Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 12/12/2013)

Dimecres, 18

09:45h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 18/12/2013)

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 13/12/2013)

Dijous, 19

09:31h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 18/12/2013)

14:00h

Comissió de Matèries Secretes o Reservades

Sessió secreta. En acabar la reuni?en?a del mat

Sala de mesa

(Aparició al web: 07/07/2015)