Comissió de Peticions

Dia:
Dijous, 5 de desembre de 2013
Hora:
13:00h. En acabar la reunió del matí de la sessió plenària
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia