Resultats electorals

Resultats electorals

Per saber-ne més

PROCEDIMENT ELECTORAL

Informació específica sobre els processos electorals a partir de les preguntes més freqüents que, amb relació al procés, es formulen davant unes eleccions.

SISTEMA ELECTORAL

Els diputats constitueixen el Parlament de Catalunya. Són elegits per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret.

Altres recursos

Dades i resultats electorals 1980-2017

Processos electorals (Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència)