Agenda dels grups d'interès

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat amb els grups d'interès que els diputats han informat en les seves agendes.

Juny de 2021

Dimarts, 1

16:30h

17:30h

Reunió amb la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya

Parlament de Catalunya

(Aparició al web: 01/06/2021)

Dijous, 3

13:00h

Reunió amb la Intersindical-CSC

Parlament de Catalunya

(Aparició al web: 03/06/2021)

Dimarts, 15

11:00h

Reunió amb la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya

Parlament de Catalunya

(Aparició al web: 14/06/2021)