DT núm. 26 - Presència de dones en les llistes electorals

Actualització: 6 d'abril de 2021

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Nota a l'edició

Dades sobre la presència de dones en les llistes electorals

Candidatures proclamades i resultats electorals