DT núm. 26 - Presència de dones en les llistes electorals. Candidatures proclamades