Informació sobre l'activitat parlamentària de la cambra catalana

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Informació sobre l'activitat parlamentària de la Cambra catalana
Número ContingutData
Número 8 La Dona: lleis, resolucions, mocions i declaracions institucionals (I a XII Legislatura)01/03/2019
Número 7 Comissions d'investigació amb dictamen o document final (I - X Legislatures)17/08/2015
Número 6 Debats generals03/04/2019
Número 5 Debats generals sobre l'acció política i de govern09/04/2019
Número 4 Mocions de censura17/08/2015
Número 3 Debats d'Investidura 31/01/2019
Número 2 La dona al Parlament de Catalunya27/02/2019
Número 1 Composició de la cambra (I - XII Legislatures)16/02/2018