Número 4 - Mocions de censura

Actualització: 11 d'octubre de 2019

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Per legislatures

I legislatura

Moció de censura al Consell Executiu de la Generalitat [i proposta del diputat Sr. Josep Benet i Morell com a candidat a la presidència]
Rebuig de la moció de censura: 21 vots a favor; 56 vots en contra; 53 abstencions

VI legislatura

Moció de censura al president de la Generalitat i proposta del diputat Sr. Pasqual Maragall i Mira com a candidat a la presidència
Rebuig de la moció de censura: 55 vots a favor; 68 vots en contra; 12 abstencions

VII legislatura

Moció de censura al president i al Govern de la Generalitat i proposta del diputat Sr. Josep Piqué i Camps com a candidat a la presidència
Retirada de la moció de censura: 11/03/2005

XII legislatura

Moció de censura al president i al Govern de la Generalitat i proposta de la diputada Lorena Roldán Suárez com a candidata a la presidència
Rebuig de la moció de censura: 40 vots a favor; 76 vots en contra; 17 abstencions

Totes les legislatures

En aquest apartat podeu trobar un enllaç que us portarà a un document en format pdf amb tota la informació que anteriorment heu trobat desglossada.