DL núm. 57 - Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis

Actualització: 13 de juliol de 2017

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

APROVADA. LLEI 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis.

Proposició de llei

Marc jurídic

Documentació d'especial interès per raó de la matèria

Activitat parlamentària sobre la matèria

Bibliografia