DL núm. 48 - Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives

Actualització: 30 de juny de 2016

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Decaigut per finiment de la legislatura

Projecte de llei i documentació aportada pel Govern

Marc jurídic

Activitat parlamentària sobre la matèria

Per legislatures

Per informació de les anteriors legislatures consulteu l'Arxiu del Parlament

Bibliografia