DL núm. 48 - Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives . Normativa estatal