DL núm. 11 - Proposició de llei sobre el règim especial d'Aran

Actualització: 2 de setembre de 2014

APROVADA. Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d'Aran.

Tramitació de la proposició de llei

Marc jurídic

Activitat parlamentària

Documentació d'especial interès

Enllaços