DL núm. 11 - Proposició de llei sobre el règim especial d'Aran. Normativa estatal (règim local)

Normativa estatal (règim local)