DL núm. 11 - Proposició de llei sobre el règim especial d'Aran. Normativa específica