Fotografies dels diputats: Junta de Portaveus

Cerca de diputat/ada

Circumscripció electoral de Barcelona

Grup Parlamentari de Ciutadans

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

Grup Mixt

Grup Parlamentari Republicà

Grup Parlamentari de Ciutadans

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

Grup Mixt