Espai de documentació del Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea

Actualització: 13 de març de 2017

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris