Núm. 2 - Unió Europea

Actualització: 28 de febrer de 2017

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Nota a l'edició

La col·lecció "Guia de recursos" ofereix una selecció de fonts d'informació complementàries al fons de la Biblioteca del Parlament, sobre un àmbit temàtic, organisme o institució. Aquesta guia de recursos presenta els principals organismes que conformen actualment la Unió Europea i destaca els documents, recursos i bases de dades més significatius que la mateixa institució posa a disposició de la ciutadania a través d'Internet.

Unió Europea

Informació general

Publicacions oficials

Bases de dades

Institucions de la Unió Europea

El Parlament Europeu

La Comissió Europea

El Consell Europeu

El Consell de la Unió Europea

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea

El Banc Central Europeu

El Tribunal de Comptes Europeu

Altres òrgans

Informació complementària