DT núm. 07 - El principi de subsidiarietat

Actualització: 16 de maig de 2019

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Definició

Marc jurídic

Fonts d'informació sobre l'aplicació pràctica

Informes i altres recursos d'informació

Grupo operativo sobre subsidiariedad, proporcionalidad y "hacer menos pero de forma más eficiente"

Informes anuals del Parlament Europeu sobre la subsidiariedad y la proporcionalidad

Bibliografia