DT núm. 07 - El principi de subsidiarietat

Actualització: 4 de juny de 2018

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Definició

Marc jurídic

Fonts d'informació sobre l'aplicació pràctica

Informes i altres recursos d'informació

Bibliografia