I. Sra. Lídia Santos i Arnau

Filiació

Fotografia de Lídia Santos i Arnau
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 22.11.2006, BOPC, 3. Baixa: 16.12.2010.

Membre de la legislatura:

VIII (2006-2010), VII (2003-2006),

Càrrecs parlamentaris

Més informació