Aquest òrgan està dissolt per finiment de la legislatura.

Quan la legislatura ha acabat o quan la cambra ha estat dissolta les funcions que té encomanades són complertes per la Diputació Permanent. Vegeu-ne la composició.

En els períodes interlegislatures, fins a la propera sessió constitutiva del Parlament, es mostra la composició a data de tancament de la legislatura anterior.


I. Sr. Oriol Pujol i Ferrusola

Filiació

Fotografia de Oriol Pujol i Ferrusola
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 22.11.2006, BOPC, 3. Baixa: 01.11.2007, BOPC, 150. Portaveu. Alta: 01.11.2007, BOPC, 150. Baixa: 16.12.2010.

Membre de la legislatura:

X (2012-2015), IX (2010-2012), VIII (2006-2010), VII (2003-2006),

Càrrecs parlamentaris

Més informació