Il·lm. Sr. Josep Poblet i Tous

Filiació

Fotografia de Josep Poblet i Tous
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 17.12.2010. Baixa: 24.02.2011, BOPC, 32.

Membre de la legislatura:

IX (2010-2012), VII (2003-2006),

Càrrecs parlamentaris

Més informació