Il·lm. Sr. Josep Poblet i Tous

Filiació

Fotografia de Josep Poblet i Tous
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 09.12.2003, BOPC, 1. Baixa: 08.09.2006, BOPC, 380.

Membre de la legislatura:

IX (2010-2012), VII (2003-2006),

Càrrecs parlamentaris

Més informació