H. Sra. Marta Cid i Pañella

VIII legislatura (17 de novembre de 2006 - 5 d'octubre de 2010)

Filiació

Fotografia de Marta Cid i Pañella

Dades electorals

Circumscripció:
 

Adscripció

Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Membre. Alta: 22.11.2006, BOPC, 3. Baixa: 05.10.2010.

Càrrecs parlamentaris

Més informació