H. Sra. Marta Cid i Pañella

Filiació

Fotografia de Marta Cid i Pañella
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Membre. Alta: 09.12.2003, BOPC, 1. Baixa: 31.03.2004, BOPC, 40.

Membre de la legislatura:

VIII (2006-2010), VII (2003-2006),

Càrrecs

Més informació