I. Sra. Anna Miranda i Torres

Filiació

Fotografia de Anna Miranda i Torres
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 09.12.2003, BOPC, 1. Baixa: 17.11.2006.

Membre de la legislatura:

IX (2010-2012), VIII (2006-2010), VII (2003-2006),

Càrrecs parlamentaris

Més informació