I. Sr. Jaume Bosch i Mestres

Filiació

Fotografia de Jaume Bosch i Mestres
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Membre. Alta: 21.11.2006, BOPC, 3. Baixa: 01.12.2006. Portaveu. Alta: 01.12.2006. Baixa: 26.11.2008, BOPC, 369. President. Alta: 26.11.2008, BOPC, 369. Baixa: 16.12.2010.

Membre de la legislatura:

X (2012-2015), IX (2010-2012), VIII (2006-2010), VII (2003-2006),

Càrrecs parlamentaris

Més informació