Excm. Sr. Ramon Camp i Batalla

VIII legislatura (17 de novembre de 2006 - 5 d'octubre de 2010)

Filiació

Fotografia de Ramon Camp i Batalla

Dades electorals

Circumscripció:
 

Adscripció

Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 22.11.2006, BOPC, 3. Baixa: 23.09.2008.

Càrrecs parlamentaris

Més informació